ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δια θαλάσσης μεταφέρεται το 90% το παγκόσμιου εμπορίου