ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εντός του 2018 ο διαγωνισμός για το ενεργειακά αυτόνομο νησί με ΑΠΕ