ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η γερμανική κυβέρνηση ενημερωνόταν τακτικά για τις εξελίξεις στο ονοματολογικό