ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η ενότητα στους εθνικούς στόχους είναι προαπαιτούμενο για μία συντεταγμένη ιστορική πορεία» (audio)