ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η πλειοψηφία των μετοχών των ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ επιστρέφει στο Δημόσιο