ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η SpaceX εκτόξευσε δορυφόρους για το ευρυζωνικό δίκτυο