ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτικές ευθύνες υπάρχουν εφόσον είμαστε πρώτοι σε φαρμακευτικές δαπάνες (audio)