ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις 110 εκ. ευρώ προς τους ΟΤΑ για τη προμήθεια μηχανημάτων