ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ρυθμίζουν οφειλές οι «στρατηγικοί κακοπληρωτές» ενόψει πλειστηριασμών