ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στα 47,56 δισ. ευρώ ανήλθαν τα φορολογικά έσοδα το 2017