ΤΟΠΙΚΑ

Στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση εξασκήθηκαν σήμερα οι εκπαιδευτικοί