ΤΟΠΙΚΑ

Χρ. Μπουκώρος: Αναφορά για λάθη σε διαγνώσεις στο ΠΕΔΥ λόγω παλαιότητας μηχανημάτων