ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όποιος έχει εμπλακεί με τρόπο που πλήττει τα λαϊκά συμφέροντα να το πληρώσει» (audio)