ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Άνω των 500 εκ. ευρώ η προσφορά για τον ΔΕΣΦΑ- Ζητήθηκε περαιτέρω βελτίωση του τιμήματος