ΤΟΠΙΚΑ

Έξι χιλιάδες ευρώ για την μόνωση της ταράτσας του κτιρίου της Χημικής Υπηρεσίας