ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αναβάθμιση του αξιόχρεου του ΟΤΕ από την Moody’s