ΤΟΠΙΚΑ

Αναγόρευση του James D. Douketis σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής του Π.Θ.