ΤΟΠΙΚΑ

Αντίθετοι στη σύναψη συμβάσεων με ΕΟΠΠΥ οι γιατροί της Μαγνησίας