ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυξήθηκε κατά 2,3% το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη το 2017