ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γέφυρα τύπου Μπέλεϋ θα κατασκευαστεί στον χείμαρρο Πλατιά Σαμοθράκης