ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γ. Παπαδόπουλος: Απαιτούνται τοπικά κέντρα πολιτικής προστασίας για το 112