ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γ. Πιτσιλής: Στο ποσό των 99,970 δισ. ευρώ ανέρχονταν την 1.1.2018 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές