ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δεν έχει εκπληρωθεί ακόμα ο τελευταίος όρος για το χρέος