ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν θα συμβιβαστούμε με παρεκκλίσεις από την ηθική