ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δεν θα υπάρξουν νικητές από ένα εμπορικό πόλεμο