ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν τιμωρείς το άθλημα για την παράβαση ενός παράγοντα