ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Είμαστε αντίθετοι στις πολιτικές εκχώρησης των δημόσιων συγκοινωνιών