Με γνωμοδότηση – απάντηση σε ερώτημα της Αστυνομίας η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θεωρεί αναγκαία την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τις περιπτώσεις χορήγησης, αφαίρεσης και επιστροφής διαβατηρίου (περ. β’ της παρ. 2 του άρ. 1 και της παρ. 2 του αρ. 5 του π.δ. 25/2004).

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ενόψει των όσων διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 8/2014 Γνωμοδότησή της (απόδοση διαβατηρίου μετά από την άρση του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου απο τη χώρα), αλλά και των ορθών επισημάνσεων της ΕΛΑΣ, από την τηρούμενη μέχρι σήμερα πρακτική, εκτός από την πρόδηλη αμφισημία κατά την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων, εγείρεται ζήτημα συνταγματικής συμβατότητάς τους και αντίθεσής τους με το διέπον τον ευρωκοινοτικό χώρο θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ευρωπαίου πολίτη της ελεύθερης κυκλοφορίας και εγκατάστασης στο έδαφος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση, με την εν λόγω τροποποίηση θα αποτραπούν φαινόμενα υπέρμετρης και δυσανάλογης βλάβης πολιτών και η Ελληνική Αστυνομία θα απεμπλακεί από τον άχαρο ρόλο εφαρμογής αμφισβητούμενης ορθότητας και νομιμότητας διατάξεων, δεδομένου ότι κυρίαρχη επί του προκειμένου Θα είναι η δικαιοδοτική κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση 1/2020 στο eisap.gr

Περισσότερα Εδω