ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2018, στις 1-3 Ιουνίου