ΤΟΠΙΚΑ

Εκπαιδεύτηκαν 50 αγρότες των παρακάρλιων περιοχών για την προστασία της λίμνης