ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εμβληματικός ο κοινωνικός ρόλος της Εκκλησίας