ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενίοτε οι πολιτικοί πληρώνουν την ανοχή στο σύστημα (audio)