ΤΟΠΙΚΑ

Εξελέγη το προεδρείο του Δ.Σ. Σκοπέλου και ορίστηκαν τα μέλη των επιτροπών