ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιβάλλεται εθνική συνεννόηση για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής (audio)