ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επιστήμη και φιλοσοφία θα συναντηθούν στον Ιερό χώρο της Αρχαίας Επιδαύρου