ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευχαριστίες Δ. Χαρίτου για το νέο Νοσοκομείο Κομοτηνής