ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εφαρμόζουμε με προσήλωση Σύνταγμα και νομοθεσία