ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζητά να παρθούν έκτακτα μέτρα προστασίας για τους οικισμούς