ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηθικό και πολιτικό θέμα η υποστήριξη ιδιωτικής εταιρείας από τον Κ. Μητσοτάκη