ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηρεμία και προσήλωση στην εξεύρεση λύσης