ΤΟΠΙΚΑ

Η γραμμή Νο 16 του αστικού ΚΤΕΛ θα συνδέει σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος