ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΕΚΤ άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια και την κατεύθυνση πολιτικής