ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΕΚΤ αναμένεται να αφήσει αμετάβλητα τα παρεμβατικά επιτόκια της