ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και δεν θέλει κλιμάκωση εντάσεων