ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Λέσβος διδάσκει ανθρωπισμό και αλληλεγγύη»