ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Νορβηγία στοχεύει σε μηδενική εκπομπή αερίων ρύπων από πλοία έως το 2026