ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η παραγωγή πετρελαίου μπορεί να ξεπεράσει την ζήτηση το 2018