ΤΟΠΙΚΑ

 Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει σε 3 νέα Ευρωπαϊκά προγράμματα εδαφικής συνεργασίας