ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η συμφωνία κατοχυρώνει πλήρως την κληρονομιά της αρχαίας Μακεδονίας