ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Συνθήκη της Λωζάνης δεν αναθεωρείται ούτε επικαιροποιείται»